Mūsu zināšanas - Jūsu ieguvums!

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Jautājumi un atbildes par īpašuma pārdošanu, apgrūtinājumu risināšanu, meža cenas noteikšanu, darījuma apmaksas kārtību un noteikumiem, meža cenas piedāvājuma saņemšanu un cita būtiska informācija. Ja neatradi atbildi uz sev intresējušo jautājumu, sazinies ar mums, izmantojot kontaformu vai zvanot +371 29429555.

Kā pareizi sakārtot mantojuma procesu vai citus pārdošanu ierobežojošus juridiskus šķēršļus?

Mums ir plaša pieredze gan mantojuma lietu, gan citu līdzīgu jautājumu atrisināšanā, piemēram, kredītsaistību dzēšanā un kopīpašumu sadalīšanā. Ja lemsiet sadarboties ar SIA Trovent, palīdzēsim sakārtot ar īpašumu saistītos apgrūtinājumu bez maksas.

Kā un kad notiek apmaksa?

Norēķināšanās kārtība tiek atrunāta līgumā. Visbiežāk pilna darījuma summa tiek pārskaitīta notāra klātbūtnē darījuma dienā. Ir iespēja saņemt arī avansa maksājumu.

Vai ir iespējams pārdot tikai mežu, paturot lauksaimniecības zemi, ēku utml.?

Jā, piedāvājam veikt īpašuma dalīšanu, piemēram, atdalot meža īpašumu no lauksaimniecības zemes vai mežu no dzīvojamās ēkas. 

Cik ātri iespējams izvērtēt īpašumu un saņemt piedāvājumu?

Meža cenas pirmreizējais piedāvājums tiek izteikts divu dienu laikā. Ja klientam tas šķiet pieņemams, vienmēr veicam īpašuma apsekošanu klātienē. Piedāvājuma summa var mainīties atkarībā no tā, cik precīza ir klientam pieejamā informācija par īpašumu (vēlama aktuālā nogabalu raksturojošo rādītāju izdruka, kuru bez maksas var saņemt mežniecībā).

Kādi nodokļi vai citi maksājumi jāveic?

 Ja tiek pārdots meža īpašums, īpašniekam jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmaksa 20 % apmērā no kapitāla pieauguma. To aprēķina šādi: īpašuma pārdošanas cena – īpašuma iegādes vērtība – izdevumi īpašuma iegādei un uzturēšanai. Par izdevumiem īpašuma uzturēšanai tiek uzskatīti, piemēram, īpašuma ģeoloģiskā izpēte, meliorācijas izveide. Ja īpašums ir mantots vai iegūts dāvinājumā, kā īpašuma iegādes vērtība tiek noteikta tā kadastrālā vērtība. SIA Trovent sedz visus maksājumus notāram par vizīti un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Atdalāmu zemes vienību gadījumā, apmaksājam robežplānu pārzīmēšanu, kā arī sedzam citus saistītos izdevumus.

Vai pārdodot mežu tas tiks izcirsts, nodarot kaitējumu dabai?

Pieņemts uzskatīt, ka mežu izciršana nodara kaitējumu videi. Patiesībā meža platība Latvijā nesamazinās. Pēc nociršanas mežs atjaunojas dabiski vai tiek iestādīts. Jaunaudzēs koki aug ātri, aktīvāk piesaista co2 un izmanto to augšanai, savukārt veci koki aug lēni, līdz ar to piesaista mazāk co2. SIA Trovent interesēs ir nodrošināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Mēs izvērtējam katru īpašumu individuāli un atkarībā no īpašuma atrašanās vietas un stāvokļa, veicam tā apsaimniekošanu.
 
 
 
 
 

Kāpēc izvēlēties sadarbību tieši ar SIA TROVENT?

Atbilde ir īsa – godīgs un pretimnākošs darījums. Nevēlamies akli reklamēt augstākās cenas tirgū, jo katrs darījums un izteiktais piedāvājums ir individuāls. Vienmēr nodrošinām ērtu sadarbību un labāko iespējamo cenu katram klientam.

Kāda ir SIA Trovent piedāvātā meža cena?

Īpašuma vērtību nosaka virkne faktoru. To atbilstoši kopjot, īpašnieks var ievērojami paaugstināt meža cenu, vai tieši pretēji – atstājot to novārtā, samazināt nākotnes ieguvumu. Sadaļā “Īpašuma cena” atradīsi informāciju par galvenajiem faktoriem kas veido meža cenu un LIZ cenu.