Meža un LIZ īpašumu cenu veidojošie

faktori

Īpašuma vērtību nosaka virkne faktoru. To atbilstoši kopjot, īpašnieks var ievērojami paaugstināt īpašuma vērtību, vai tieši pretēji - atstājot to novārtā, samazināt nākotnes ieguvumu. Meža cena un lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtība tiek noteikta, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, izmēru un īpašumā esošo resursu kvalitāti. SIA Trovent piedāvātā meža cena svārstās robežās no 1 000 līdz 21 000 €/ha.

Meža cena

Faktori, kas palielina meža cenas:

Faktori, kas samazina meža cenas:

LIZ cena

Faktori, kas palielina LIZ cenu:

Faktori, kas samazina LIZ cenu: