Kādus īpašumus

pērkam?

1

Konsultācija ar speciālistu

2

Piedāvājuma sagatavošana

3

Vienošanās

4

Tikšanās pie notāra

5

Pārskaitījums

6

Nostiprināšana zemesgrāmatā

Pārdod mežu
SIA Trovent

Ja pārdod mežu vai LIZ, svarīgi lai Tev būtu:

Nogabalu apraksts

Lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu precīzu piedāvājumu, svarīga ir aktuālā nogabalu raksturojošo rādītāju izdruka, kuru bez maksas var saņemt mežniecībā.

Bankas dati un pase vai ID karte ​

Lai sagatavotu līgumu un veiktu darījuma apmaksu notāram klātesot. ​

Laulātā piekrišana ​

Ja īpašums ir iegūts laulībā, tad pārdošanas līguma parakstīšanā jāpiedalās abiem laulātajiem.​

Pilnvara

Ja darbības ar īpašumu veic kā pilnvarotā persona, Tev jābūt spēkā esošai pilnvarai.