Mūsu zināšanas - Jūsu ieguvums!

Kādus īpašumus

pērkam?

1

Konsultācija ar speciālistu

2

Piedāvājuma sagatavošana

3

Vienošanās

4

Tikšanās pie notāra

5

Pārskaitījums

6

Nostiprināšana zemesgrāmatā

Pārdod mežu
SIA Trovent

Ja pārdod mežu vai LIZ, svarīgi lai Tev būtu:

Nogabalu apraksts

Lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu precīzu piedāvājumu, svarīga ir aktuālā nogabalu raksturojošo rādītāju izdruka, kuru bez maksas var saņemt mežniecībā.

Bankas dati un pase vai ID karte ​

Lai sagatavotu līgumu un veiktu darījuma apmaksu notāram klātesot. ​

Laulātā piekrišana ​

Ja īpašums ir iegūts laulībā, tad pārdošanas līguma parakstīšanā jāpiedalās abiem laulātajiem.​

Pilnvara

Ja darbības ar īpašumu veic kā pilnvarotā persona, Tev jābūt spēkā esošai pilnvarai.

Konsultācija ar speciālistu

Tiek noskaidrots, kāda veida īpašuma/-mu pārdošana interesē klientam. Speciālists noskaidros īpašuma kadastra nr., lai identificētu īpašumu. Visprecīzāk īpašuma vērtību iespējams noteikt, ja īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai ir pieejams taksācijas apraksts vai nogabalu raksturojošie rādītāji, ko var iegūt konkrētās pašvaldības mežniecībā.

Piedāvājuma sagatavošana

Visbiežāk piedāvājums tiek sagatavots divu darba dienu laikā. Ja klientam tas šķiet pieņemams, SIA Trovent meistars veiks īpašuma apsekošanu klātienē. Pēc apsekošanas piedāvājuma summa var mainīties atkarībā no tā, cik precīza informācija (meža inventarizācijas dati, nogabalu raksturojošie rādītāji jeb aktuālā izdruka) par īpašumu ir pieejama klientam.

Vienošanās

Iegādes summa, apmaksas noteikumi un citi darījuma nosacījumi tiek atrunāti un saskaņoti līguma sagatavošanas un saskaņošanas procesā. Vienošanās tiek nostiprināta pirkuma līgumā, kas tiek abpusēji saskaņots.

Tikšanās pie notāra

Pēc dokumentu iesniegšanas, atkarībā no notāru noslodzes un klienta iespējām, tiek sarunāta tikšanās. Vizīte pie notāra var notikt gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot tīmekļvietni www.latvijasnotars.lv. Abpusēji tiek parakstīts pirkums līgums. Līgumu var parakstīt drukātu vai elektroniski, ja ir pieejams e-paraksts.

Pārskaitījums

Samaksa par darījumu tiek nodrošināta līgumā noteiktajā kārtībā. Visbiežāk tas notiek klienta, pārdevēja un notāra klātbūtnē, līguma parakstīšanas brīdī.

Nostiprināšana zemes grāmatā

Nostiprinājuma lūgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā. SIA Trovent sedz visas izmaksas, kas ar to saistītas. Ja tiek pārdota no īpašuma atdalāma zemes vienība, klients saņems jaunu sava īpašuma zemesgrāmatu ar veiktajām izmaiņām.