Blogs

Ko iesākt ar kopīpašumu?

Ir vienkārši, ja vari pats pieņemt lēmumus, kas skar tavu īpašumu – apsaimniekot, iznomāt, pārdot vai darīt ko citu. Taču pastāv iespēja, ka šie lēmumi būs jāpieņem kopā ar vēl kādu, un reizēm tas nebūt nav viegli. Ja esi kopīpašumā ar kādu (iespējams, mantojot īpašumu vai saņemot to dāvinājumā), tad svarīgi ņemt vērā dažus noteikumus.

Vienādas tiesības visiem

Katram kopīpašniekam pieder sava domājamā daļa. Tā ir noteikta apmēra daļa, kas katram kopīpašniekam pieder atsevišķi. Ja kāds no īpašniekiem grib sevi piederošo pārdot, tad jāatceras, ka nav iespējams atsevišķi pārdot kādu ēku vai zemi. Tā vietā var pārdot savu domājamo daļu. Jāievēro arī, ka lielāka domājamā daļa nenozīmē lielākas tiesības jautājumos, kas skar īpašumu.

Citiem kopīpašniekiem – pirmpirkuma tiesības

Ja vēlies pārdot savu kopīpašuma daļu, tad ņem vērā, ka pārējiem kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības.

Kā vienkāršot kopīpašuma apsaimniekošanu?

Nereti īpašnieki izvēlas noteikt lietošanas kārtību, kas precizē katra kopīpašnieka tiesības izmantot konkrētas īpašuma daļas un ar tām rīkoties. Šo kārtību iespējams reģistrēt zemesgrāmatā.

Ja vēlies pārdot savu īpašumu vai tā daļu, tad droši vērsies pie SIA „Trovent” speciālistiem, kas palīdzēs un konsultēs, kā arī nepieciešamības gadījumā tavā vietā sakārtos visus jautājumus, kas saistīti ar īpašuma atdalīšanu, tostarp, ja tas pieder vairākiem īpašniekiem. Raksti uz e-pastu info@trovent.lv, zvani pa tālruni 29429555 vai aizpildi kontaktformu.

Dalīties:
Facebook
Twitter
Saite
Scroll to Top