Blogs

mežs

Neaizstājamais Latvijas resurss – mežs

SIA Trovent ir vietējais mežsaimniecības uzņēmums, kas pērk mežus un lauksaimniecībā izmantojamo zemi visā Latvijā. Regulāri sekojam līdzi jaunākajiem pētījumiem un tendencēm, kas saistītas ar mežsaimniecības nozari, lai informētu savus esošos un topošos klientus. 

Meža apsaimniekošana Latvijā

Mežs ir mūsu valsts viens no svarīgākajiem resursiem, tas klāj nedaudz vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas. Bieži vien nākas sastapties ar dažādiem mītiem, kas saistīti ar mežsaimniecības nozari. Viens no izplatītākajiem mītiem – Latvijas meži strauji tiek izcirsti un netiek stādīti jauni meži. Jāsaka, ka šādu mītu var izplatīt tie, kam ar mežsaimniecības nozari ar ļoti attāla saistība. Kopš 1935. gada Latvijas teritorijā esošo mežu platība ir pieaugusi par pusi.  Latvijā esošās meža platības ir stabilas, izstrādātie meži tiek atjaunoti. Meža platība var samazināties atmežošanas gadījumos, piemēram, dzelzceļa būvniecībai vai apbūvei. Daudzi cilvēki ne tikai stāda kokus izcirsto mežu vietā, bet arī veido jaunas meža platības, stādot kokus neizmantotā lauksaimniecības zemē.

Maldīgais uzskats par mežu neatjaunošanu iespējams rodas, tādēļ ka pēc meža izciršanas tā atjaunošana jeb jaunā meža stādīšana ir jāveic piecu līdz desmit gadu laikā. Meža īpašnieks var izvēlēties kā atjaunot mežu – stādot vai atstāt dabiskai atjaunošanai, protams, abos gadījumos jaunaudzes ir jākopj. 

Nevar noliegt, ka mežistrāde atstāj iespaidu uz meža ainavu. Ja mežs tiek izcirsts, tas sāk jaunu dzīves ciklu, ar konkrētajam ciklam raksturīgajām augu sugām. Ja mežs jeb jaunaudze tiek kopta un pieskatīta, tad meža jaunais dzīves cikls var attīstīties dabiski.

Profesionāls atbalsts mežsaimniecības nozarē

 

Meža pārdošana ir atbildīgs solis, kuru ieteicams veikt sadarbībā tikai ar mežsaimniecības jomas profesionāļiem. SIA Trovent ievēro ilgtspējīgas un atbildīgas mežsaimniecības principus. Ar detalizētāku SIA Trovent darbības aprakstu ir iespējams iepazīties mājas lapas www.trovent.lv sadaļās. Labprāt sniegsim Jums palīdzību dažādos ar mežsaimniecības nozari saistītos jautājumos.

Dalīties:
Facebook
Twitter
Saite
Scroll to Top