Blogs

pārdot meža īpašumu

Kam meža īpašniekam jāpievērš uzmanība

Mežsaimniecības uzņēmums SIA Trovent var palīdzēt ne tikai iegādāties vai pārdot meža īpašumu, bet arī informēt par dažādiem jaunumiem, kas saistīti ar mežsaimniecības jomu. SIA Trovent speciālisti regulāri apmeklē kursus un papildina zināšanas, lai orientētos nozares aktualitātēs.

2022. gada 15. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteiktos Nr. 947 “Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”. Tie attiecas uz visiem mežu īpašniekiem, jo ir izveidojusies kritiska situācija ar egļu astoņzobu mizgrauža veiktajiem bojājumiem.

Šobrīd ir noteikts, ka laika posmā no 1. septembra līdz 1. martam katram meža īpašniekam ir jāapseko skuju koku mežaudzes. Bojātajiem kokiem ir jānodrošina aizsardzība pret kaitēkļiem, kā arī līdz 1. aprīlim vai 1. jūnijam bojātie koki jāizved no meža.

Katra meža īpašnieka pienākums ir rūpēties un kopt savu īpašumu, lai tas varētu augt un kvalitatīvi attīstīties. Vienmēr jautājumos, kas saistīti ar meža kopšanu un uzturēšanu, ir iespējams lūgt gan palīdzību, gan padomu vietējam mežsaimniecības pārzinim, kas vislabāk zinās, kādā stāvoklī ir viņa uzraudzībā esošie meža īpašumi.

Lai uzveiktu šo vai kādu citu meža koku  kaitēkli, ir jādarbojas vienoti un pēc norādītajiem MK noteikumiem. Tikai tad var sagaidīt, ka situācija uzlabosies. Ja Jūs savā īpašumā veiksiet visas norādītās prasības, bet blakus mežā tās netiks īstenotas, tad diemžēl darbs nenesīs gaidītos rezultātus. 

Ja vēlaties pirkt vai pārdot meža īpašumu, tad SIA Trovent var palīdzēt šos jautājumus nokārtot pēc iespējas operatīvāk un saprotamāk. Sazinieties ar mums, izmantojot mājaslapā esošo saziņas formu vai pa tālruni  +371 29429555. 

Dalīties:
Facebook
Twitter
Saite
Scroll to Top