Blogs

pārdot mežu

Ko darīt ar meža īpašumu – pārdot vai izstrādāt?

Atkarībā no īpašuma raksturlielumiem, piemēram, pieaudzis vai augošs, liels vai mazs mežs, pastāv dažādi veidi, kā iegūt plānoto peļņu no sava īpašuma. 

Pārdot cirsmu

Tu vari pārdot cirsmu, precīzāk, sava meža izstrādes tiesības. Patiesībā mežizstrāde ir galvenais meža apsaimniekošanas mērķis. Tā Tu vari ne vien nekavējoties gūt peļņu, bet arī palielināt meža vērtību nākotnē. Protams, te jāatceras, ka liela nozīme ir pareizai meža apsaimniekošanai. 

Lai pārdotu ciršanas tiesības, jāspēj orientēties meža apsaimniekošanas jautājumos vai arī jāvēršas pie speciālista. Atkarībā no tā, ko plāno ar mežu darīt, nepieciešams meža apsaimniekošanas plāns jeb inventarizācijas lieta, pirms ciršanas tiesību pārdošanas jānovērtē izcērtamais apjoms un jāiezīmē nogabali, Valsts meža dienestā jāsaņem ciršanas apliecinājums un pēc tam tas arī jānoslēdz. Tātad – procedūra nav pati vienkāršākā. 

Nav noslēpums, ka pārdot cirsmu jeb tiesības izcirst kokus, nozīmē gūt mazāku peļņu nekā pārdodot mežu. Tomēr tas ir labs veids, kā iegūt līdzekļus, nezaudējot īpašuma tiesības. 

Pārdot mežu

Apsaimniekot pieaugušu vai augošu mežu – tā nav nekāda pastaiga parkā, jo prasa daudz resursu – zināšanas, laiku un naudu. Un tad, ja mežs nav stalta un retināta skujkoku audze, par kuru cirsmu pircēji gatavi maksāt lielu naudu, pārdot mežu ar zemi varētu šķist īpaši pievilcīgi. 

Nereti mežsaimniecības uzņēmumi izvēlas pirkt mežu, jo tad ir droši, ka īpašums būs atbilstoši uzturēts un ražīgs. Precīzāk – mežsaimniekiem ir būtiski izstrādāt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas stratēģiju, veikt meža izstrādi, kad tam būs pienācis īstais brīdis, iestādīt un kopt audzes utt. Pareizi apsaimniekojot mežu, tā vērtību var paaugstināt līdz pat 5% gadā.

Pārdot mežu var ātri, un tas nepavisam nav sarežģīti. Lielāko daļu dokumentācijas (līgumu, iesniegumu, kredītsaistību, mantojuma lietu u.c.) atbilstoši likumdošanai sagatavo pircējs, līdz ar to Tev šajā procesā būs jāiesaistās minimāli. 

Pārdodot meža zemi, peļņa būs krietni lielāka nekā izstrādājot cirsmu. Taču jārēķinās, ka ne visi meža īpašumi ir vienlīdz vērtīgi. Meža atrašanās vieta, augšanas apstākļi un meža tips, piekļūšanas iespējas – šis un daudz kas cits ietekmē gan meža vērtību, gan zemes lietderīgumu un līdz ar to arī pircēja vēlmi to iegādāties.

Un nekas nav akmenī cirsts, jo reizēm nākotnes plānus var ietekmēt pavisam negaidītas likumdošanas izmaiņas – mežu var iekļaut biotopā, Tevi par to nebrīdinot, var ierobežot izstrādes apjomus u.c. 

Ja Tev ir jautājumi par to, kurš no īpašuma realizācijas veidiem būtu tev piemērotākais, sazinies ar mūsu speciālistiem pa e-pastu info@trovent.lv, aizpildot pieteikuma formu vai zvanot pa tālruni 29429555.

Dalīties:
Facebook
Twitter
Saite
Scroll to Top